1.31.2556

ดัชนีพันธุ์กุหลาบ:พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

        พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ แห่งนี้....กวางเคยได้เข้าไปเยี่ยมชมครั้งหนึ่ง ตอนสมัยทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการหลวง  อยากบอกว่าสวยงามมาก นอกจากกุหลาบแล้วยังมีไม้ดอกเมืองหนาวอีกหลายประเภท หลากหลายสายพันธุ์ไว้ให้ชมค่ะ......ใครได้ไปเหนือลองไปชมดูนะคะ ครั้งนี้ก็เลยหยิบยืมถ้อยความจาก "ดัชนีพันธุ์กุหลาบ:พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์" มาให้อ่านกันค่ะ

          กุหลาบที่นำมาปลูกที่พระตำหนักภูพิงค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ที่สั่งมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มมีการปลูกกุหลาบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ทำให้พันธุ์กุหลาบที่นำมาปลูกมีมากกว่า ๒๐๐ พันธุ์ ทั้งพันธุ์เก่าที่ออกเผยแพร่นานแล้ว จนถึงพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งจะนำออกมาเผยแพร่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแยกได้เป็น ๕ ประเภท คือ
กุหลาบดอกเดี่ยว (Hybird Teas)
กุหลาบพวง (Floribundas)
กุหลาบพวงดอกใหญ่ (Grandifloras)
กุหลาบหนู ( Miniatures)
กุหลาบเลื้อย (Climbers)
ดัชนีพันธุ์กุหลาบ ในที่นี้ จะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อกุหลาบ โดยมิได้แยกประเภท ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกแก่การค้นคว้าสำหรับผู้สนใจทั่วไป และจะนำเสนอเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ เป็นพันธุ์กุหลาบที่ได้รับรางวัลจากที่ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรด โดยได้จัดทำคำอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกุหลาบเหล่านี้ พอสังเขปไว้ด้วยรวม ๓๔ พันธุ์

ส่วนที่ ๒ เป็นพันธุ์กุหลาบที่ปลูกอยู่ในบริเวณพระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์  รวม ๒๖๓ พันธุ์


กุหลาบภูพิงค์… งามล้ำอย่างมีคุณค่า

ส่วนที่ 1 พันธุ์กุหลาบที่ได้รับรางวัล

ส่วนที่ 2 พันธุ์กุหลาบที่ปลูกอยู่ในบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

สามารถแวะเข้าไปชมความงามก่อนได้ตามเว็ปเลยนะคะ
อ้างอิงจาก http://www.bhubingpalace.org
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น